Ostatné pracovné činnosti realizované vo výškach

Výškové práce pomocou horolezeckej a lanovej techniky predstavujú široké spektrum rôznych pracovných činností, ktoré je možné realizovať na strechách a fasádach rodinných a bytových domov, administratívnych budov a iných objektoch. Sme tím profesionálov, ktorý vykonáva výškové práce rôzneho druhu aj na tých najneprístupnejších miestach. Dlhoročná prax a odborné skúsenosti nás predurčujú na kvalitnú, rýchlu a precíznu realizáciu rôznych pracovných činností vo výškach.

Ak máte záujem o službu, ktorú ste nenašli na našej internetovej stránke, tak nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Montáž reklamnej plachty - Bratislava
 • Montáž reklamných bannerov vo výškach

  Montáž reklamných bannerov, fólií alebo nápisov predstavuje široké spektrum činností, ktoré sa taktiež realizujú vo výškach a nad voľnou hĺbkou, či už v exteriéroch alebo interiéroch rôznych objektov. Tieto montážne práce sú prevažne realizované pomocou horolezeckej a lanovej techniky, prípadne pomocou samohybných pracovných plošín. Niekoľko rokov praxe a odborných skúsenosti nám umožňuje reklamné výškové práce realizovať pre našich stálych a nových zákazníkov, ktorými sú predovšetkým reklamné spoločnosti, ako aj priamo koncoví odberatelia.

  Medzi najčastejšie realizované montáže reklamných predmetov patria:

  • montáž reklamných plachiet na veľkoplošné reklamné plochy = billboardy
  • montáž reklamných plachiet na fasády budov – vrátane montáže obvodovej konštrukcie
  • lepenie reklamných alebo slnečných fólií na presklené plochy
  • montáž 3D reklamných nápisov na fasády objektov
  • vešanie reklamných predmetov a ozdôb v interiéroch nákupných a komerčných centier

  Pre našich klientov ponúkame kompletný servis tvorby reklamného produktu (plachta, banner, fólia). Nemusíte už nikam chodiť, zabezpečíme vám grafický návrh, samotnú výrobu a napokon odbornú montáž vašej reklamnej plachty alebo bannera. Pre viac informácií nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára.

 • Čistenie, nátery a opravy fasád bytových domov

  Pravidelná a odborná starostlivosť o bytové alebo rodinné domy zlepšuje technickú funkčnosť budovy a skrášľuje jej celkový estetický vzhľad. Práce na fasádach rôznych objektov realizujeme prevažne použitím horolezeckej a lanovej techniky, prípadne pomocou pracovných plošín. Je mnoho situácií, kedy sa z ekonomického a časového hľadiska viac oplatí využiť naše služby namiesto komplikovanej a zdĺhavej montáže stavebných lešení alebo závesných lávok.

  Kvalitný technický stav a pekný estetický vzhľad fasád je možné zabezpečiť aj týmito službami:

  • kompletný náter fasády bytových domov
  • proti-plesňové a anti-graffitové nátery fasád
  • čistenie fasád vysokotlakovým čističom
  • umývanie schodiskových presklení bytových domov
  • tmelenie a opravy časti fasád, napr. kopilitových stien
  • škárovanie fasád bytových panelových domov
  • nátery klampiarskych prvkov na bytových domoch
  • montáž prvkov ochrany proti hniezdeniu vtákov = siete a hroty
  • čistenie, opravy a nátery odkvapových systémov
Čistenie fasády vysokotlakovým čističom - BD Banská Bystrica

ĎALŠIE ČINNOSTI REALIZOVANÉ NIELEN VO VÝŠKACH:

  • odprašovanie a vysávanie interiérov v priemyselných objektoch
  • lanové a adrenalínové atrakcie pre deti a dospelých
  • čistenie a nátery oceľových konštrukcií
  • odstraňovanie snehu a ľadu zo striech
  • periodické prehliadky osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky

KTO SI PREVAŽNE OBJEDNÁVA NAŠE SLUŽBY?

  • fyzické osoby – majitelia rodinných domov a rekreačných chatiek
  • obce a mestá
  • inštitúcie patriace pod samosprávu = školy, mestské objekty, a pod.
  • farnosti a kostoly
  • stavebné bytové družstvá
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
  • správcovia administratívnych alebo iných komerčných budov
  • upratovacie a facility spoločnosti
  • reklamné spoločnosti
  • stavebné spoločnosti