O nás

Výškové práce vykonávame podľa platnej legislatívny už od roku 2009. Naše odborné znalosti a bohaté skúsenosti s prácami vo výškach sú pre vás zárukou spokojnosti za kvalitne, rýchlo a bezpečne odvedenú prácu. Výhodou spolupráce s nami je okrem iného aj poistenie, ktorým kryjeme prípadné škody pri realizácií práce.

Transparentnosť

S našimi zákazníkmi komunikujeme priamo a otvorene. Pred každou zákazkou tak budete informovaní o pracovnom postupe, a samozrejme, aj o výslednej cene za všetky dodané služby.

Bezpečnosť pri práci

Sme si vedomí rizika pri práci vo výškach, a preto nič nenechávame na náhodu. Náš tím výškových pracovníkov je pravidelne školený a všetky pracovné činnosti vykonávame v súlade s príslušnými vyhláškami a predpismi BOZP.

Garancia záruky

Na všetky montážne a natieračské práce vám poskytujeme minimálne 2 ročnú záruku. Podľa rozsahu balíčka služieb, ktoré si objednáte, vám môžeme poskytnúť aj rozšírenú záruku na montážne alebo natieračské práce vo výškach.

Poistenie

Spolupráca s nami znamená poistenie zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté pri práci. Vďaka uzatvorenému poisteniu sme pri vzniku nečakaných udalostí schopní kryť škody až do výšky 100.000 €.

Sme odborne vyškolení a držiteľmi nasledujúcich preukazov a osvedčení

  • Osvedčenie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác vo výškach pomocou lanového prístupu a polohovacích techník (v súlade s vyhláškou 147/2013 Zb. Z.)
  • Preukaz odbornej kvalifikácie – Obsluha a údržba ručných reťazových píl v ťažbe a manipulácii dreva
  • Doklad o odbornej spôsobilosti obsluhovateľa pracovnej plošiny
  • Preukaz cvičiteľa skalného lezenia (vydal SHS James)
  • Certifikát – odborne spôsobilá osoba pre periodické prehliadky osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky (vydal Singing Rock)
  • Certifikát pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – Trieda 2: Stromolezecetvo (vydal Singing Rock)