Sme profesionáli na výškové práce

Sme odborne vyškolení a držiteľmi nasledujúcich preukazov a osvedčení

  • Osvedčenie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie prác vo výškach pomocou lanového prístupu a polohovacích techník (v súlade s vyhláškou 147/2013 Zb. Z.)
  • Preukaz odbornej kvalifikácie – Obsluha a údržba ručných reťazových píl v ťažbe a manipulácii dreva
  • Doklad o odbornej spôsobilosti obsluhovateľa pracovnej plošiny
  • Preukaz cvičiteľa skalného lezenia (vydal SHS James)
  • Certifikát – odborne spôsobilá osoba pre periodické prehliadky osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky (vydal Singing Rock)
  • Certifikát pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou – Trieda 2: Stromolezecetvo (vydal Singing Rock)