Referencie

Pozrite si zoznam partnerov, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov a zabezpečujeme im komplexný výškový servis.

Počas dlhoročnej realizácie výškových prác sme vybudovali úspešné obchodno-pracovné vzťahy s mnohými zákazníkmi. Spokojná klientela je tou najlepšou reklamou, preto sa snažíme vyhovieť najrôznejším požiadavkám našich zákazníkov a neustále zlepšovať naše služby. Nás entuziazmus a radosť z práce je ďalším dôvodom, prečo sa naša databáza spokojných klientov pravidelne rozširuje. Zachovanie profesionalityrovnocennosť medzi jednotlivými klientmi, to je hlavnou filozofiou spoločnosti pri komunikácii s klientom. A to bez ohľadu na objem a rozsah práce v daných zákazkách.

Ochota a snaha spolupracovať bola na mieste a môžem hodnotiť kvalitu vykonanej práce ako výbornú. Chlapci sa snažili a previedli bravúrny výkon ako v lezení, tak aj v umývaní. Odporúčam ako spoľahlivú firmu na výkon práce vo výškach.

Milan Jankovičsprávca administratívnej budovy AREA Centrum, Zvolen

Kvalitne odvedená práca, dobrá komunikácia so zástupcami firmy a čo je hlavné, dodržia slovo, keď niečo sľúbia.

Mgr. Ľubica Lachkáoddelenie štrukturálnych fondov UKF, Nitra

Oceňujem, veľmi rýchlu odozvu firmy na požiadavku prác. Seriózne plánovanie s ohľadom na stav počasia a kvalitne odvedená práca v krátkom termíne.

Ľuboslav Dinajdôchodca, Látky

Všetko prebehlo podľa očakávania, od úvodnej komunikácie, cez obhliadku, stanovenie termínu, až po samotnú realizáciu. Kvalite práce sa síce ukáže až po niekoľkých rokoch, ale prvý dojem je vynikajúci.

Juraj Brabecmajiteľ rekreačnej chatky v Modre

Veľmi dobrá spolupráca s firmou MM výškové práce, taktiež výborná kvalita vykonaných prác. Na čom sme sa dohodli, to aj platilo.

Robert Vidasprávca bytového domu, Zvolen

Veľmi milý kolektív, prácu spravili na 100 %, maximálna spokojnosť.

Andrea Sotoňákovásprávca bytového domu, Martin
 • Administratívny objekt PARK ONE v Bratislave

  Kompletnú očistu fasádneho obvodového plášťa objektu PARK ONE s výmerou 6.300 m2 realizujeme dvakrát ročne od roku 2011. Úspešnú spoluprácu dokazuje aj realizácia viacerých dodatočných výškových čistiacich alebo montážnych prác na fasáde administratívnej budovy:

  • pravidelná demontáž prasknutých okenných tabúľ
  • čiastočné opravy fasády
  • výmena elektroinštalácie a čistenie stropných konštrukcií
PARK ONE v Bratislave - umývanie fasády (2015)
ŠTÁTNA OPERA v Banskej Bystrici - odstránenie snehu zo strechy (2017)
 • ŠTÁTNA OPERA v Banskej Bystrici

  Výškové čistiace a montážne práce na prevádzkovej budove a v objektoch dielní Štátnej Opery v Banskej Bystrici zabezpečujeme od roku 2012. Široké spektrum dodávaných služieb v oblasti výškových prác je realizované najmä horolezeckou technikou, ale aj pracovnými plošinami alebo pomocou hliníkových rebríkov:

  • odprášenie vzduchotechniky v interiéroch dielní
  • pravidelné čistenie a údržba odkvapových systémov
  • čiastočné opravy fasády
 • COOP Jednota Krupina, SD

  Spolupráca so sieťou nákupných stredísk COOP Jednota Krupina, SD spočíva najmä v realizácií postupného spiľovania a orezávania ihličnatých a listnatých drevín, ktoré sa zväčša nachádzajú v blízkosti jednotlivých nákupných stredísk. Výškové pilčícke práce realizujeme pomocou horolezeckej a stromolezeckej techniky pravidelne od roku 2013. Výrub drevín využitím postupného spiľovania pomocou lanových techník bol realizovaný na viac ako 30 stromoch vo viacerých obciach a mestách stredného Slovenska.

COOP Jednota Krupina - spílenie brezy v Krupine (2014)
SAWBAC Slovensko - Aquapolis BC Trnava (2016)
 • SAWBAC Slovensko, a.s.

  So spoločnosťou SAWBAC Slovensko, a.s. sme začali spolupracovať v roku 2013 ako subdodávateľ v oblasti realizácie predovšetkým výškových čistiacich prác. Pravidelne zabezpečujeme umývanie rozsiahlych presklených plôch nie len pomocou horolezeckej a lanovej techniky, ale aj pomocou samohybných pracovných plošín, či dokonca v interiéroch niekoľkých objektov. Úspešnú spoluprácu dokumentuje množstvo zrealizovaných projektov v Bratislave a v ďalších mestách západného Slovenska.

  • umytie okien a vyčistenie žalúzií v interiéroch objektov v rozsahu viac ako 50.000 metrov štvorcových
  • umytie okien a sklenených plôch pomocou horolezeckej a lanovej techniky v rozsahu viac ako 25.000 metrov štvorcových
 • Obec Kokava nad Rimavicou

  Spolupráca s obcou Kokava nad Rimavicou začala v roku 2012, kedy sme realizovali nový náter plechovej strešnej krytiny na budove obecného úradu. Od toho času obec pravidelne využíva naše služby pri výškových natieračských prácach alebo pri spiľovaní a orezávaní drevín. Veľmi podobnú a obojstranne spokojnú spoluprácu máme aj s ďalšími obcami na Slovensku, ako napríklad Dobrá Niva, Moštenica, Veterná Poruba, Batizovce, a pod., a to už od roku 2009.

ZŠ Kokava nad Rimavicou - wapkovanie strechy (2016)

KTO SI PREVAŽNE OBJEDNÁVA NAŠE SLUŽBY?

  • fyzické osoby – majitelia rodinných domov a rekreačných chatiek
  • obce a mestá
  • inštitúcie patriace pod samosprávu = školy, mestské objekty, a pod.
  • farnosti a kostoly
  • stavebné bytové družstvá
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
  • správcovia administratívnych alebo iných komerčných budov
  • upratovacie a facility spoločnosti
  • reklamné spoločnosti
  • stavebné spoločnosti